<%@ LANGUAGE="VBScript" %> Imergis organisatiebloei
Profiel Persoon Publicaties Partners Contact Imergis Portaal  

Imergis Organisatiebloei: over Jan-Willem van Aalst

Jan-Willem van Aalst Jan-Willem van Aalst is in 1970 geboren in Vlissingen. In 1995 rondde hij de studie "Technische Informatica" aan de TU Delft af. De afstudeerscriptie ontving de NGI ASI Gouden Bit award in 1996 voor de beste Informatica scriptie. In 1996 volgde een promotieonderzoek naar de invoering van kennismanagement in projectgerichte organisaties; dit onderzoek was een co-productie van TU Delft (prof. Jan Dietz), Universiteit Leiden (prof. Gerard Kempen) en BSO (thans: Atos Origin). Jan-Willem promoveerde in 2001 op dit onderwerp.

Jan-Willem werkte van 1995 tot 2002 bij Atos Origin, en van 2002 tot 2005 bij ITO / ISC / Vts-PN. Eind 2005 richtte Jan-Willem het adviesbureau "Imergis organisatiebloei" op, met het doel om vanuit een onafhankelijke positie partijen in ketenvraagstukken met elkaar te kunnen verbinden, op niveaus van hoofd, hart en hara. Aandacht voor de menselijke drijfveren staat centraal: "Bloei komt uit energie". Met Imergis richt Jan-Willem zich op informatievoorziening in de publieke sector, met oog voor de bestuurlijke agenda en de operationele urgentie.

Met en rondom deze kernactiviteiten houdt Jan-Willem zich daarnaast bezig met de volgende passies:


Kort track record van Imergis organisatiebloei

Dit overzicht schetst de belangrijkste recente activiteiten van het advieswerk van Imergis organisatiebloei. Een uitgebreider overzicht is opgenomen in het C.V. van Jan-Willem van Aalst, dat desgewenst is op te vragen via de contact pagina.


 

NVBR (2010-2012)
Invoering Digitale Bereikbaarheidskaart
In dit traject sluiten de brandweerregio's aan (voor de 'koude' werkprocessen) op het landelijke stelsel basisregistraties, voor authentieke gegevens over personen, gebouwen, adressen, terrein, risico's, etc. De processen Maken, Beheren en Gebruiken van bereikbaarheidskaarten worden steeds vaker GIS-gebaseerd, wat resulteert in actuele informatie in het werk.

NIFV (2010)
Infopunt Veiligheid 2.0
Het Infopunt Veiligheid van het NIFV is bezig met de migratie van de inhoud naar een Sharepoint omgeving, waardoor de verschillende brokken inhoud op een veel rijkere wijze aan elkaar gerelateerd kunnen worden. Ook wordt veel informatie steeds vaker bij de bron gelaten, waardoor Infopunt Veiligheid 2.0 een 'Google voor OOV' karakter gaat krijgen. Nieuwe dossiers zijn o.a. geografische informatie, architectuur en standaarden, en vitale infrastructuren.

Regio Twente (2010)
Trainingen Snellezen
Veiligheidsregio Twente heeft in 2010 drie maal de Imergis Training Snellezen gedaan met in totaal bijna veertig medewerkers. De resultaten waren overduidelijk. EÚn deelnemer verbeterde het tot dan toe bekende record door van 300 woorden per minuut naar meer dan 900 woorden per minuut te gaan, met behoud van tekstbegrip. Meer informatie over deze training.

Veiligheidsregio Kennemerland (2010)
Voorbereiden Geografisch beeld voor SAIL 2010 evenement
Bij SAIL 2010 wilden de betrokken veiligheidsregio's een gedeeld operationeel beeld van het gebied, inclusief actuele scheepslocaties en bewegingen van hulpdiensten. In de periode januari - juni 2010 heeft Jan-Willem een geografische architectuur hiervoor uitgewerkt en afspraken met bronhouders gemaakt. In het kader van het regio-abonnement op Studio Veiligheid en de Informatiepool is het dynamische plot gerealiseerd en geborgd in de organisatie. Lees het artikel in BZK Magazine Nationale Veiligheid en het artikel in het vakblad Incident.

BZK (2009-2010)
Kerngroep Landelijk overleg OOV Architecten
Jan-Willem heeft samen met enkele andere OOV architecten het initiatief genomen om de beschikbare architectuurprincipes en de facto standaarden te bundelen in het zgn. IBV Manifest. Dit in het kader van een professionaliseringslag in de OOV sector, die ook door BZK en het Veiligheidsberaad wordt nagestreefd.

NVBR (2009-2010)
Secretaris Brandweer Vraagorganisatie Informatiemanagement (BVIM)
De Brandweer heeft de BVIM opgericht om te komen tot landelijke programma's van eisen in informatievoorziening. Hiermee kan de brandweer de ICT leveranciermarkt beter aansturen en wordt het wiel minder vaak opnieuw uitgevonden. Jan-Willem heeft als secretaris de BVIM community helpen opbouwen en ervoor gezorgd dat de eerste BVIM producten zijn opgeleverd.

GHOR Haaglanden (2009)
Opzetten informatievoorziening co÷rdinatie geneeskundige hulpverlening
Jan-Willem ondersteunt het Bureau GHOR Haaglanden in de eigen interne informatie-voorziening. De processen "spoedeisende medische hulpverlening" en "psychosomatische hulpverlening bij ongevallen en rampen" worden verbeterd; dit in het licht van de Veiligheidsregio i.o. en de samenwerking met de Meldkamer Ambulance.

ZonMw (2008)
Workshop "Ontspanning en concentratie" voor 70 congresbezoekers
I.s.m. het fonds Psychische Gezondheidszorg organiseerde ZonMw de publieksdag Open Mind. Op deze publieksdag heeft Jan-Willem zijn workshop "Ontspanning en concentratie" verzorgd voor een publiek van meer dan 70 deelnemers. Zeer enthousiaste reacties tijdens en achteraf.

Denhatex (2008)
Publicatie van de A1 poster "Veiligheidsregio's"
In samenwerking met Uitgeverij Denhatex publiceerde Jan-Willem eind 2008 zijn eigengemaakte A1 poster "Veiligheidsregio's", met gemeentegrenzen en risico-objecten. De PR voor de poster wordt goeddeels door uitgeverij Denhatex verzorgd.

NVBR (2008)
Programmaco÷rdinator Informatiemanagement a.i.
Vanaf augustus 2008 t/m februari 2009 vervulde Jan-Willem de rol van NVBR Programmaco÷rdinator Informatiemanagement. In deze periode zijn enkele subsidie-aanvragen goed afgerond, is de Brandweer Vraagorganisatie IM opgezet, en is het meerjaren informatiebeleidsplan IM langs Raad MIV en Veiligheidsberaad gegaan.

BZK (2008)
Architectuurmanifest OOV
In samenwerking met drie informatiearchitecten uit de veiligheidssector heeft Jan-Willem het initiatief genomen om te komen tot een voor bestuurders begrijpelijke samenvatting van huidige architectuurprincipes. In een later stadium in 2008 heeft BZK deze samengevoegd met de fundamentele principes van IBV, het Informatiebeleid Veiligheid.


Op de portaalpagina vindt u de werkterreinen waarop Imergis actief is.

Imergis organisatiebloei