Profiel OpenTopo Gemeentenatlas Kaarten Contact  

Geografische open-data GIS bestanden


De Imergis geo datasets, nu actueel per begin 2022, zijn alleen nog op aanvraag beschikbaar, tegen verstrekkingskosten.

De belangstelling voor de Imergis open geo datasets is de afgelopen jaren flink gegroeid. Het blijkt voor mij niet meer werkbaar te zijn om dit louter vanuit liefdewerk in de avonduren georganiseerd te krijgen. Dat betekent dat onderstaande datasets alleen nog op bestelling verkrijgbaar zijn tegen vergoeding. Maak je wens kenbaar door een e-mail te sturen aan geo at imergis punt nl.
Bij voorbaat dank voor je begrip.
— Jan-Willem van Aalst
 
Grenzen/vlakken
 • Bestuurlijke grenzen 2021 (gemeenten, provincies, land), zowel watergrens als op kustlijn; Geopackage formaat (ook: SVG) Bijgewerkt 1 jan. 2021
 • Grenzen Defensieregio's 2021, zowel watergrens als op kustlijn; Geopackage formaat
 • Grenzen GGD regio's 2021, zowel watergrens als op kustlijn; Geopackage formaat
 • Grenzen Omgevingsdiensten 2021, zowel watergrens als op kustlijn; Geopackage formaat
 • Grenzen Politie eenheden 2021, zowel watergrens als op kustlijn; Geopackage formaat
 • Grenzen Veiligheidsregio's 2021, zowel watergrens als op kustlijn; Geopackage formaat
 • Grenzen Waterschappen 2021, Geopackage formaat
 • Grenzen 10 Drinkwaterbedrijven 2021; vlak-Shapefile
 • Grenzen 7 Elektriciteitsnetbeheerders (actueel); vlak-Shapefile
 • BAG Woonplaatsgrenzen 2021; vlak-Shapefile uit BAG Extract.
 • Grenzen Woonkernen (bebouwde kommen en industriekernen uit BRT); vlak-Shapefile uit Top10NL.
 • Bedrijventerreinen; vlak-Shapefile uit Top10NL.
 • NL, zee en wateren; eenvoudig beeld; vlak-Shapefile, samengesteld door J.W. van Aalst.
Infrastructuur/lijnen
 • Beweegbare bruggen (uit BRT; vlak-Shapefile)
 • Spoorbanen met stations (incl. tram/sneltram/metro) (uit BRT)
 • Hoogspanning v.a. 110Kv (leidingen+masten+trafostations) (uit BRT)
 • Geluidsweringen langs infrastructuur (uit BRT; lijn-Shapefile)
Objecten/punten
 • Antenneregister, telecom-antennes zoals geregistreerd door het Antennebureau [niet: C2000], 4x per jaar bijgewerkt
 • Kinderopvang, locaties kinderopvang, peuterspeelzalen en buitenschoolse opgvang (niet: gastouderverblijen), punt-Shapefile
 • Kilometerbordjes A-wegen en N-wegen (uit BRT); punt-Shapefile
 • Kilometerbordjes spoorwegen (uit BRT), punt-Shapefile
 • Kilometerbordjes waterwegen (uit BRT), punt-Shapefile
 • Kilometerbordjes dijken (uit BRT), punt-Shapefile
 • Strandpalen (uit BRT), punt-Shapefile
 • Grenspunten (uit BRT), punt-Shapefile
 • Campings/Kampeerterreinen (functionele vlakken uit BRT), vlakken-Shapefile
 • Hoogbouw (gebouwvlakken uit BRT), vlakken-Shapefile
 • Molens (gebouwvlakken uit BRT), vlakken-Shapefile
 • Religieuze gebouwen (gebouwvlakken uit BRT), vlakken-Shapefile
 • Windturbines (land) (gebouwpunten uit BRT), punten-Shapefile + vlakken-Shapefile windturbineparken
 • Stoplichten (uit OpenStreetMap), punt-Shapefile
 • Brandweerkazernes (uit de Imergis geo dataset), punt-Shapefile
 • Gemeente- en Provinciehuizen (uit de Imergis geo dataset), punt-Shapefile
 • Kilometergrid Rijksdriehoeksstelsel, lijnen per kilometer, van het Kadaster; lijnen-shapefile
 • Kilometergrid Rijksdriehoeksstelsel, lijnen per 10 kilometer, van het Kadaster; lijnen-shapefile
 • NL, 1477 woonplaatsnamen met fontgrootte; van Imergis; punt-Shapefile
 • Lijsten van BAG woonplaatsen en gemeenten met allerlei relaties met Postcode-4, Postcode-6, buurtnaam, wijknaam, gemeentenaam, provincienaam, waterschap, veiligheidsregio, politie-eenheid, omgevingsdienst, drinkwaterbedrijf, netbeheerder; stand per 2021; Excel formaat
 • Lijsten van BAG woonplaatsen en gemeenten met allerlei relaties met Postcode-4, Postcode-6, buurtnaam, wijknaam, gemeentenaam, provincienaam, waterschap, veiligheidsregio, politie-eenheid, omgevingsdienst, drinkwaterbedrijf, netbeheerder; stand per 2021; Excel formaat


Op de portaalpagina vindt u de werkterreinen waarop Imergis actief is.

Imergis organisatiebloei