Profiel OpenTopo Gemeentenatlas Kaarten Contact  

Imergis Organisatiebloei: profiel

Jan-Willem van Aalst Imergis Organisatiebloei is eind 2005 opgericht door Jan-Willem van Aalst. Jan-Willem heeft een integrale visie op bewustzijn en energie voor mensproductiviteit, en het benutten van informatie en kennis voor organisatiebloei.

Jan-Willem adviseert in de publieke sector over informatiemanagement. Hij is goed bekend met het stelsel van basisregistraties. Hij helpt als data-scientst/analyst/engineer om locatiegebaseerde vraagstukken inzichtelijk te maken.

De passie achter Imergis Organisatiebloei

  • Organisaties bestaan vooral uit mensen. Regels, procedures en ICT leveren weinig op als mensen er ongemotiveerd mee werken.
  • De successen van een organisatie worden goeddeels gehaald door de energie en handelingsbereidheid van die mensen.
  • Zingeving in het werk is een actueel thema dat steeds belangrijker wordt, en intuïtie wordt steeds belangrijker ten opzichte van ratio.
  • Organisaties investeren weinig in bewustzijn en energie van hun eigen mensen, voornamelijk omdat men niet weet welke technieken daarvoor effectief zijn.
  • Blokkades voor effectieve energie en handelingsbereidheid, en dus van bedrijfsresultaat, zitten in afweermechanismen, gevoed door werkdruk en onzekerheden. Bewustzijn van deze 'onderstroom' — zonder oordeel — is cruciaal.
  • Door bewustzijn omtrent een wenkend perspectief te ontwikkelen, onstaat energie om te verbinden. Als mensen deze energie zaaien, worden de juiste resultaten geoost, en volgt bloei van de organisatie. Dit uit zich in goed bedrijfsresultaat: organisatiebloei.


Op de portaalpagina vindt u de werkterreinen waarop Imergis actief is.

Imergis organisatiebloei